செய்தி

<கேன்வாஸ் அகலம் = "172 " உயரம் = "48 "!

நாம் இப்போது பூகம்பம் பற்றும் Network, பங்கேற்பாளர்கள் பதிவு சமீபத்திய தூண்டுகிறது காட்ட வரைபடங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் – கடந்த நாள் பதிவு தூண்டுகிறது பார்க்க இங்கே சொடுக்கவும், வாரம், அல்லது மாதம் – பின்னர் Google Maps இல் மேலும் விவரங்களுக்கு பார்க்க ஒரு பகுதியில் மீண்டும் கிளிக்!
]]>