செய்தி

ஆல்ஃபா டெஸ்ட் தொடங்கவும் (இன்டெல் மற்றும் PPC Mac OS X,). உலக முன்னுரிமைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் 1 CPU செயலில், சும்மாதான் பிறகு ரன் 3 நிமிடங்கள் – இந்த முன்னிருப்பு உலக விருப்பங்களை மனதில் என்றால் மட்டுமே இணைக்க செய்யவும்!

நாம் ஆல்ஃபா சோதனை முறையில் இப்போது இருக்கிறோம் — தற்போது ரன்னிங் OS X இன்டெல் மற்றும் PPC மேக்ஸின் ஆதரிக்க. விண்டோஸ் வழி கீழ் அபிவிருத்தி (ஹெச்பி மடிக்கணினி முடுக்க).
]]>