Berita

Mulakan Ujian Alpha (Intel dan PPC Mac OS X). Sila ambil perhatian bahawa Prefs global akan ditetapkan ke 1 CPU aktif , dijalankan selepas terbiar untuk 3 minit – sila hanya lampirkan jika anda tidak keberatan pilihan default global!