Tin tức

QCN người tham gia Phát hiện Illinois M3.8 Quake

Một trận động đất hiếm miền Trung Tây Hoa Kỳ đã được phát hiện bởi một thành viên QCN ở Illinois. Trận động đất là của cường độ 3.8 và là 45 km về phía tây bắc của Chicago, Illinois. Trận động đất chỉ là một trong ba phát hiện ở miền Trung Tây trên trong quá khứ 21 năm. Người tham gia QCN đã sử dụng một bộ cảm biến bên ngoài USB JoyWarrior – bạn sẽ nhìn thấy âm mưu của hoạt động động đất QCN-được phát hiện ở đây.

]]>