Tin tức

QCN người tham gia Phát hiện Illinois M3.8 Quake

cường độ 3.8 và là 45 km về phía tây bắc của Chicago, Illinois. Trận động đất chỉ là một trong ba phát hiện ở miền Trung Tây trên trong quá khứ 21 năm. Người tham gia QCN đã sử dụng một bộ cảm biến bên ngoài USB JoyWarrior – bạn sẽ nhìn thấy âm mưu của hoạt động động đất QCN-được phát hiện ở đây. ]]>