ახალი ამბები

QCN ეროვნული საზოგადოებრივი რადიო

QCN პროექტის მეცნიერები გამოიკითხა ეროვნული საზოგადოებრივი რადიო (NPR) ჩვენების ყველაფერი განიხილეს’ (მოვუსმინოთ კლიპი აქ).

]]>