Update QCN Project in BOINC

With the move to Caltech complete, we encourage you to update the project URL to ensure proper functionality going forward. In BOINC please detach from qcn.stanford.edu/sensor and attach to project: qcn.caltech.edu/sensor. For detailed instructions click below.

Đọc thêm

QCN Moved to CalTech on July 13th, 2015!

After almost eight years at Stanford, the QCN project servers moved to CalTech on 7/13/2015 and are now hosted in the Division of Geological and Planetary Sciences (GPS). If you are already running QCN via BOINC - you do not have to do anything - the Stanford web addresses are automatically pointing to CalTech.

Đọc thêm

<CANVAS width =" 161 "height =" 48 "style =" width: 161px; height: 48px;!

Chúng tôi hiểu Quake Catcher mạng có thể được gây nhầm lẫn, nhưng không lo lắng bởi vì chúng tôi đã thực hiện một số phim hoạt hình để giải thích nó như thế nào tất cả các công trình!

Đọc thêm

Các Quake-Catcher Mạng lưới

Tông Quake Catcher Mạng là một sáng kiến ​​hợp tác để phát triển lớn nhất thế giới, chi phí thấp mạnh mẽ chuyển động địa chấn mạng bằng cách sử dụng cảm biến và gắn liền với máy tính kết nối internet. Với sự giúp đỡ của bạn, Mạng Quake-Catcher có thể cung cấp sự hiểu biết tốt hơn các trận động đất, cảnh báo sớm cho các trường học, Hệ thống ứng phó khẩn cấp, và những người khác. Mạng Quake-Catcher cũng cung cấp phần mềm giáo dục được thiết kế để giúp giảng dạy về động đất và các mối nguy hiểm động đất.

Một bảo trì cảm biến chuyển động nhỏ và thấp được cài đặt cùng với các phần mềm miễn phí QCN.Thông tin thêm →

Dữ liệu cảm biến cho thấy gần đọc thời gian thực của địa điểm trận động đất, và cường độ.
Thông tin thêm →

Máy tính máy chủ tải lên dữ liệu cảm biến của họ trực tiếp với mạng QCN trực tuyến để được xử lý.Thông tin thêm →


 

Tin mới nhất
 • QCN in the Classroom

  CBS báo ở Los Angeles đã phỏng vấn giáo viên và học sinh trong Khu Học Chánh Trung phần Liên minh Chaffey. Xem các câu chuyện ở đây.

  More →
 • Update Project in BOINC

  With the move to Caltech complete, we encourage you to update the project URL to ensure proper functionality going forward. In BOINC please detach from qcn.stanford.edu/sensor and attach to project: qcn.caltech.edu/sensor. Detailed instructions: Open BOINC Manager Remove qcn.stanford.edu/sensor: Go to ‘View’ –> ‘Advanced View’ Nhấp vào …

  More →
 • QCN Moved to Caltech on July 13th 2015!

  After almost eight years at Stanford, the QCN project servers moved to Caltech on 7/13/2015 and are now hosted in the Division of Geological and Planetary Sciences (GPS). All of us on QCN wish to thank the staff at Caltech for hosting us – và như mọi khi Dennis,en …

  More →
 • In Nepal? Download QCN on Your Smartphone or Tablet

  ở đây.

  More →
 • QCN ứng dụng cho BOINC trên Android có sẵn

  QCN bây giờ chạy trên Android thiết bị ARM xử lý (điện thoại, máy tính bảng, vv) qua BOINC cho Android, trong đó có sẵn trên các cửa hàng Google chơi: https://play.google.com / cửa hàng / apps / chi tiết?id = edu.berkeley.boinc Đó là đề nghị để chạy bằng cách sử dụng các thiết lập mặc định – tức là QCN sẽ chạy trên thiết bị Android của bạn khi nó sạc (“tại …

  More →
 • QCN 2013 Đáp

  Các nhà nghiên cứu QCN gặp nhau tại cuộc họp Đại học An Giang mùa thu ở San Francisco vào ngày 11, 2013. Các sự kiện bao gồm các loa người tích cực tham gia vào các dự án QCN. Chương trình nghị sự và trình bày các tập tin có thể được tải về từ các liên kết sau đây (nhấp vào liên kết để tải về): https://www.dropbox.com/s/d55rimdgjlvsupi/QCN_MEETING_2013.zip và …

  More →
 • QCN Explorer

  Muốn thực hiện mô phỏng của riêng bạn của động đất và xem những gì sẽ xảy ra với một mạng lưới các cảm biến QCN? Kiểm tra QCN Explorer! QCN Explorer cho phép người sử dụng để mô phỏng các QCN phản ứng với một trận động đất với những con số khác nhau và phân phối các cảm biến QCN.

  More →
 • QCN Mã nguồn có sẵn trên github

  Chúng tôi đang mở ra các mã nguồn cho QCN cho những người bạn của những người muốn thử nghiệm (ví dụ) với QCNLive và cảm biến. Mã này là dưới “LGPL” Giấy phép (như là phụ thuộc như BOINC, Qt, vv) Có không gian làm việc dự án cho Windows …

  More →
Trang 1 của 1012345»...Bài mới »

<CANVAS width =" 49 "height =" 19 "style =" width: 49px; chiều cao: 19px;!

<CANVAS width =" 91 "height =" 19 "style =" width: 91px; chiều cao: 19px;? <CANVAS width =" 46 "height =" 19 "style =" width: 46px; chiều cao: 19px;! Bạn cũng có thể đăng ký của chúng tôi <CANVAS width =" 79 "height =" 19 "style =" width: 79px; chiều cao: 19px; hoặc tặng một cảm biến với một trường K-12. <CANVAS width = "32" height = "19" style = "width: 32px; chiều cao: 19px; .